วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

แนวทางการเขียนคำร้อง ขอสินไหมชดเชยค่าเดินทาง ระหว่างรอการซ่อมรถ

ผู้เป็นเจ้าของรถ ฝ่ายถูก มักจะเกิดปัญหาเมื่อโดนรถมาชนแล้วเราเป็นฝ่ายถูก เมื่อนำรถเข้าซ่อม จะต้องเสียค่าเดินทางไปทำงาน เนื่องจากไม่มีรถทดแทนใช้ระหว่างรอ

ค่าเสียหายตรงนี้จะไปเรียกเก็บกับใคร ????

วันนี้มีตัวอย่างการร่างหนังสือ ทำคำร้องไปยังบริษัทประกันของคู่กรณี ที่มาชนเรา และเราเป็นฝ่ายถูก เพื่อจะขอค่าเดินทางระหว่างรอการซ่อมรถ

หนังสือนี้ใช้ได้ในกรณีที่
- เราเป็นฝ่ายถูก
- คู่กรณีเป็นฝ่ายผิด
- เกิดค่าใช้จ่ายขึ้นจริง ระหว่างรอซ่อมรถ จนกลับมาสู่ภาวะปกติ ใช้งานได้

หนังสือนี้อาจใช้ไม่ได้ทุกกรณี ขึ้นอยู่กับบริษัทประกันที่เราเรียกค่าเสียหายไป ว่ามีความเมตตาแค่ไหน ความจริงแล้วเราต้องร้องขอไปยังคู่กรณีที่มาชน แต่หากคู่กรณีปฎิเสธ ติดต่อไม่ได้ ก็ต้องร้องไปยังบริษัทประกันคู่กรณี ที่จะต้องมารับผิดชอบค่าเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกแทน ซึ่งบริษัทประกันก็จะมีการประเมิน เช่น ความเสียหายแบบนี้ จะใช้เวลาซ่อมประมาณกี่วัน , ค่าเดินทางของผู้เสียหายตกวันละประมาณเท่าไหร่

ตัวอย่างด้านล่าง สามารถนำไปเปลี่ยนส่วนที่เป็นตัวสีเขียว เพื่อให้ข้อมูลสอดคล้องกับความเป็นจริง

ตัวอย่าง

เรียนเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินไหมทดแทน

ข้าพเจ้า  นาย/ นาง ...................    เลขบัตรประชาชน:     0123456789123
เจ้าของรถ ยี่ห้อรถยนต์: Honda  รุ่นรถยนต์: CITY 1.5 4 Doors  ทะเบียน  ฎฎ-1234 กท
ได้รับความเสียหายจากการโดยรถของผู้เอาประกั
ชื่อ  คู่กรณี    นามสกุล  .คู่กรณี    ที่ทำประกันภาคสมัครใจ
ประเภท 1/ 2+/ 3+/3 
ไว้กับ กรุงเทพประกันภัย / วิริยะประกันภัย / สินมั่นคงประกันภัย .....

โดยข้าพเจ้าเป็นฝ่ายถูก  เหตุเกิดเมื่อวันที่ 1/11/55    ลักษณะเหตุการ  โดยชนท้าย  
และทางบริษัทประกันได้ออกใบเคลม เลขที่  123456
 

ณ. วันนี้ข้าพเจ้าได้ ซ่อมรถเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีระยะเวลาในการซ่อม 18-28 ก.ย. 2555 รวม 11 วัน
โดยระหว่างรอการซ่อมรถ ข้าพเจ้าต้องเดินทางไปทำงานและต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ตกวันละ 150-400  บาท รวม 11 วัน เป็นเงินทั้งสิ้น 1650 บาท

จึงเรียนมาเพื่อขอเงินชดเชย ค่าเสียโอกาส ระหว่างรอการซ่อมรถ
กรุณาทำการชำระสินไหมส่วนนี้ให้ข้าพเจ้าโดยโอนเข้าบัญชี ชื่อ ......... เลขที่ ..... ธนาคาร  ........


พร้อมกันนี้ข้าพได้แนบเอกสาร และเซ็นต์รับรองสำเนา

1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาหน้าสมุดธนาคาร
3. สำเนารายการจดทะเบียนรถ

ขอแสดงความนับถือ


ลายเซ็นต์ .....................
นาย/นาง .......................


 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น