วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2555

เมืองไทย ประกันภัย ออกกรมธรรม์ชั้น 1 ใหม่ คุ้มครองก่อการร้าย

มืองไทย ประกันภัย ออกกรมธรรม์ชั้น 1 ใหม่ คุ้มครองก่อการร้าย
ให้ความคุ้มครองภัยก่อการร้าย โดยเพิ่มเงินจากเดิมประมาณ 300 บาทต่อคัน
ต้องพิจารณาจากทุนประกันภัยเดิมด้วย
กรณีเกิดความเสียหายจากก่อการร้าย จ่ายคืนตามมูลค่าความเสียหายจริง ไม่เกินทุนประกัน โดยรับประกันทั่วประเทศ ไม่ยกเว้น 3 จังหวัดชายแดนใต้ สามารถเลือกเพิ่มได้ครับ
ติดต่อเมืองไทยประกันภั ยหรือนายหน้าของท่านได้เลยครับ หากสนใจแพกเกจนี้

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ที่มีคุ้มครองก่อการร้ายที่ขายปัจจุบัน
- กรุงเทพประกันภัย ให้อยู่แล้ว ไม่คิดเงินเพิ่ม
- เมืองไทย วิริยะ สามารถซื้อเพิ่ม ภัยก่อการร้ายได้ โดยเป็นความคุ้มครองเพิ่มเติม และคิดเงินเพิ่มครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น